Het buigen of knielen voor anderen buiten Allah is een zeer belangrijk onderwerp dat is
bediscussieerd door vele geleerden. In het algemeen hebben ze het verrichten van sudjud en
ruku voor anderen dan Allah in twee categorieën onderverdeeld.

De eerste categorie: indien het om het eren van iemand buiten Allah is verricht, dus met de
intentie om een aanbidding te verrichten, dan is het kufr (ongeloof).
De tweede categorie: indien het met de intentie om respect te tonen wordt verricht is de
beoordeling anders. Het vooruit buigend of knielend groeten bij vechtsporten valt onder
bovenvermelde tweede categorie.

We concluderen dat indien iemand buigt of knielt met de intentie om te groeten en deze geen
indruk van aanbidding geeft, deze handeling niet als kufr of haram beschouwd kan worden.
De Gouden Lotus dankt u om mee met ons te groeten en op een respectvolle manier met
elkaar om te gaan.

ref: https://vragenenislam.nl/vraag/is-het-toegestaan-om-bij-vechtsporten-vooruit-buigend-of-knielend-elkaar-te-groeten

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.