Walter Van Damme

Jiu-jitsu 8ste DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-jitsu
Ere sensei/shihan Gouden Lotus
Bruno Van Damme

Jiu-jitsu 8ste DAN
VTS-Bloso Trainer B Stijl Jiu-Jitsu
Sensei Gouden Lotus
Sammy Van Damme

Jiu-jitsu 3de DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-Jitsu
Senpai Gouden Lotus
Jasmin Van Damme

Jiu-jitsu 3de DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-Jitsu
Senpai Gouden Lotus
Jaimy Huybrechts

Jiu-jitsu 3de DAN
VTS-Bloso aspirant-initiator Jiu-jitsu
Senpai Gouden Lotus
Jens Van Damme

Jiu-jitsu 2de DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-Jitsu
Senpai Gouden Lotus
Tijs Michiels

Jiu-jitsu 2de DAN
VTS-Bloso aspirant-initiator Jiu-jitsu
Senpai Gouden Lotus
Dries Michiels

Jiu-jitsu 2de DAN
VTS-Bloso aspirant-initiator Jiu-jitsu
Hulpmonitor Gouden Lotus
Dennis Pandelaers

Jiu-jitsu 2de DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-Jitsu
Senpai Gouden Lotus
Iman Mohammed

Jiu-jitsu 1ste DAN
VTS-Bloso aspirant-initiator Jiu-jitsu
Hulpmonitor Gouden Lotus
Thomas Brangers

Jiu-jitsu 1ste DAN
VTS-Bloso aspirant-initiator Jiu-jitsu
Hulpmonitor Gouden Lotus
Ilias Baatsen

Jiu-jitsu 1ste DAN
VTS-Bloso initiator Jiu-jitsu
Hulpmonitor Gouden Lotus
Matthias Platteau

Jiu-jitsu 2de KYU
Hulpmonitor Gouden Lotus
Oriana Merla

Jiu-jitsu 3de KYU
Hulpmonitor Gouden Lotus
Erik De Coster

Jiu-jitsu 3de KYU
Hulpmonitor Gouden Lotus